Miljödiesel (HVO)

Vi kan stolt säga att sedan hösten 2016 kör vi våra bussar med HVO Diesel!

 

 

Vad är HVO Diesel?

Det är framtidens fossilfria diesel.

HVO Diesel är ett helt förnybart biodrivmedel som framställs från avfall och olika restprodukter, exempelvis vegetabiliska och animaliska fetter. Genom att köra på Diesel Bio HVO kan koldioxidutsläppen minskas upp till 90% jämfört med vanlig diesel. Minskningen av växthusgasutsläpp blir mellan 50 till 90 procent jämfört med traditionell vanlig diesel.

Läs mer på: https://www.okq8.se/pa-stationen/drivmedel/diesel/diesel-bio-hvo/

 

*GTL Bränsle (gas to liquid) är en syntetisk diesel som är tillverkad av den fossila råvaran naturgas.
*HVO Bränsle är också en syntetisk diesel men den är tillverkad av avfall och restprodukter.